تبلیغات
دختر بارانی - صدف خالی

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

صدف خالی

بسترم

صدف خالی یك تنهایی است

و تو چون مروارید

گردن آویز كسان دیگری


نوشته شده توسط عاطفه در دوشنبه 7 مرداد 1387
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()