تبلیغات
دختر بارانی - لحظه دیدار

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

لحظه دیدار

لحظه دیدار نزدیك است .

باز من دیوانه ام، مستم .

باز می لرزد، دلم، دستم .

باز گویی در جهان دیگری هستم .

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ !

های ! نپریشی صفای زلفم را، دست!

آبرویم را نریزی، دل !

- ای نخورده مست -

لحظه دیدار نزدیك است


نوشته شده توسط عاطفه در یکشنبه 6 مرداد 1387
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()