تبلیغات
دختر بارانی - پرواز را به خاطر بسپار

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

پرواز را به خاطر بسپار

دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست كشیده شب می كشم

چراغهای رابطه تاریكند

چراغهای رابطه تاریكند

كسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد كرد

كسی مرا به میهمانی گنجشكها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است.


نوشته شده توسط عاطفه در شنبه 5 مرداد 1387
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()