تبلیغات
دختر بارانی - دعا

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

دعا

خیلی گیجم خودمم نمی دونم چمه

کمکم کن...

خدایا تو هم کمکم کن

بچه ها من فردا کنکور فنی دارم برام دعا کنید


نوشته شده توسط عاطفه در پنجشنبه 3 مرداد 1387
لینک نوشته| موضوع : دل نوشته ,
| رد پای باران ()