تبلیغات
دختر بارانی - نقش

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

نقش

آسمان سربی رنگ.

من درون قفس سرد اتاقم

دلتنگ.

می پرد مرغ نگاهم

تا دور.

آه باران باران

پر مرغان نگاهم را شست.

از دل من اما

چه كسی

نقش او را خواهد شست؟

ح.مصدق                                                                             


نوشته شده توسط عاطفه در چهارشنبه 2 مرداد 1387
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()