تبلیغات
دختر بارانی - سرود زندگی

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

سرود زندگی

شانه های تو

همچو صخره های سخت و پر غرور

موج گیسوان من در این نشیب

سینه می کشد چو ابشار نور

شانه های تو

چون حصارهای قلعه ای عظیم

رقص رشته های گیسوان من بر ان

همچو رقص شاخه های بید در کف نسیم

شانه های تو

برج های اهنین

جلوه ی شگرف خون و زندگی

رنگ ان به رنگ مجمری مسین

در سکوت معبد هوس

خفته ام کنار پیکر تو بی قرار

جای بوسه های من به روی شانه هات

همچو جای نیش اتشینمار

شانه های تو

در خروش افتاب داغ پر شکوه

زیر دانه های گرم و روشن عرق

برق میزند چو قله های کوه

شانه های تو

قبله گاه دیدگان پر نیاز من

شانه های تو

مهر سنگی نماز من

فروغ فرخزاد


نوشته شده توسط عاطفه در جمعه 7 مرداد 1390
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()