تبلیغات
دختر بارانی - love story

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

love story

Love Story

Where do I begin
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that in older that the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There'd never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

She fills my heart with ver special things
With angel songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go, I'm never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand, it's always there

*How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I'll need her till the stars all burn away
And she'll be there

ترجمه:

 

از کجا سخن آغاز کنم؟

تا عظمت و ظرافت عشق را توصیف نمایم

و اسرار عشق بهشت آفرینی را که او به ارمغان آورده است، بازگو کنم

از کجا سخن آغاز کنم؟

بگویم که با اولین نگاه خود دنیای خالی مرا پر از معنا و مفهوم کرد

عشق دیگری نخواهد بود،چون با پا گذاردن در زندگی من ، زندگی را از بی هدفی و سرگردانی نجات داد

زیرا که او با نغمه های ملکوتی خود به اعماق دل و روح من دست یافته است

وبا تخیلات رام نشدنی اش سراسر وجودم را تسخیر کرده

وقلبم را چنان آکنده از عشق کرده است که هر کجا همراه او باشم،احساس تنهایی نخواهم کرد

زیرا به محض احساس تنهایی دست او را در دست خواهم گرفت و اطمینان دارم که او نزد من خواهد بود

عمر عشق چقدر است؟ و تا چه هنگامی ادامه خواهد یافت؟آیا عشق را میتوان با ساعات روز اندازه گرفت؟

من جوابی برای این سوال ندارم

ولی همین قدر بگویم که تا هنگامی که ستارگان از صحنه ی آسمان محو شوند به او نیازمندم

و اطمینان دارم که او نزد من خواهد بود. . .

دانلود قصه عشق love story


نوشته شده توسط عاطفه در یکشنبه 26 تیر 1390
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()