تبلیغات
دختر بارانی - اولین و آخرین

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

اولین و آخرین

خورشید جاودانه می درخشد در مدار خویش
ماییم كه پا جای پای خود می نهیم و غروب می كنیم
هر پسین
این روشنای خاطر آشوب در افق های تاریك دوردست
نگاه ساده فریب كیست كه همراه با زمین
مرا به طلوعی دوباره می كشاند ؟
ای راز
ای رمز
ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخرین

حسین پناهی
 


نوشته شده توسط عاطفه در شنبه 21 خرداد 1390
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()