تبلیغات
دختر بارانی - عشق

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

عشق

عشق


سایه ء تاریکیست


خانه ام ویران کرد


ذره


ذره


آرام


بافریبی زیبا


هستی ام عریان کرد


شادی ام را سوزاند


و پی خنده ای زشت


سرد


شانه ها بالا زد


زیر آوار غمی تلخ


حسرت و تنهایی


همسایه ء دیوار به دیوار دلم کردنوشته شده توسط عاطفه در یکشنبه 6 بهمن 1387
لینک نوشته|
| رد پای باران ()