تبلیغات
دختر بارانی - میخواهمت...

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

میخواهمت...

چشمانت را میخواهم برای زندگی

دستانت را میخواهم برای نوازش

اسمت را میخواهم برای دلخوشی

دلت را میخواهم برای عاشقی

عطرت رابرای مستی می بویم

صدایت را برای شادی می شنوم

خیالت را برای برواز میخواهم

وخودت را میخواهم برای برستش

 نوشته شده توسط عاطفه در دوشنبه 18 شهریور 1387
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()