تبلیغات
دختر بارانی - سه آفتاب

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

سه آفتاب

آئینه بود آب .

 از بیكران دریا خورشید می دمید .

زیبای من شكوه شكفتن را

در آسمان و آینه می دید .

اینك :

سه آفتاب !

ف.مشیری

 


نوشته شده توسط عاطفه در دوشنبه 14 مرداد 1387
لینک نوشته| موضوع : شعر ,
| رد پای باران ()